Επικοινωνία

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-16:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00- 14:00

 ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.  10552

ΤΗΛ 210 3211322 – 210 3211280 – 2103211268

2103211265 - 2104836709 – 2104832634
FAΧ 210-4836709
e-mail : info@zigaries.gr - akis_25@otenet.gr